Privacyverklaring

Blue-Five Eventstyling, gevestigd aan de … , verwerkt persoonsgegevens van klanten, medewerkers, relaties en
websitebezoekers. Wij behandelen alle verkregen gegevens vertrouwelijk en in
overeenkomst met de eisen uit de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (ook bekend onder de Engelse naam General Data
Protection Regulation (GDPR)). In deze privacyverklaring leggen we uit waarom
en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Heb je vragen over de
wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken? Via onderstaande
contactgegevens kun je contact met ons opnemen.
Blue-Five Eventstyling behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. We raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te
raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Laatst gewijzigd: okt 2020
Contactgegevens
Handelsnaam: Blue-Five Eventstyling
Adres:…
Telefoonnummer: +31 (0) 485 318 375
E-mailadres: info@blue-five.com
Kvk nummer: …
Persoonsgegevens die wij verwerken
Blue-Five Eventstyling verwerkt je persoonsgegevens
doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf
aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het gebruik van onze website of door het
invullen van het contactformulier op onze website. Hieronder vind je een
compleet overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Functietitel
• Bedrijfsgegevens, zoals KvK nummer en handelsnaam
• Betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en BTW-nummer
• IP-adres
• Internetbrowser en apparaattype
building the moment
building the m
• Cookie ID
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie.
• Anonieme gegevens over jouw surfgedrag op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Blue-Five Eventstyling verwerkt jouw persoonsgegevens
voor de volgende doelen:
• Het uitvoeren van onze dienstverlening op basis van een
overeenkomst
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst
verlening uit te kunnen voeren
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
hebben voor onze belastingaangifte
• Acquisitie van nieuwe klanten
• Marketingdoeleinden
• Werving van nieuw personeel
• Het verbeteren van onze eigen website (analyse van surfgedrag van
websitebezoekers)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben
van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker
jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@blue-five.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dat jij klant bij ons bent of
zolang als dat de wet voorschrijft. Ben je geen klant? Dan bewaren wij jouw
persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer
dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van jouw persoonsgegevens door Blue-Five Eventstyling
en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons
een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken
in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie,
te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar info@blue-five. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op jouw verzoek . Blue-Five Eventstyling wil je
er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Delen van persoonsgegevens met derden
Blue-Five Eventstyling verkoopt jouw gegevens niet aan
derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij zullen nooit
commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte
gegevens.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Blue-Five Eventstyling gebruikt functionele en analytische
cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of
smartphone. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al
geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor
het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen. Voor een overzicht van de door ons gebruikte cookies, uitleg over
de verschillende typen cookies die wij gebruiken en de mogelijkheid om jouw
cookieinstellingen voor onze website te wijzigen, verwijzen we je naar onze
cookiepagina.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blue-Five Eventstyling neemt de bescherming van jouw
gegevens serieus en neemt passende organisatorische en
technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De
website van Blue-Five Eventstyling maakt
bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te
waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij
het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@blue-five.com.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google